Lună: februarie 2015

Duminica Ortodoxiei- Întâia Duminică a Postului Mare.

Fiecare Duminică din Postul Mare are, în ritul bizantin, o semnificaţie aparte, menit să retrezească în aceste săptămâni ale pelerinajului Postului, să ne regăsim, revigorăm şi retrăim credinţa. În prima Duminică a Postului Mare ne aducem aminte de triumful dreptei credinţe asupra marilor erezii din primul mileniu, triumf culminat prin reintroducerea cinstirii icoanelor, după lunga şi sângeroasa perioadă a iconoclasmului. Acea perioadă din istoria Imperiului Roman din Răsărit, cu împăraţii, patriarhii, episcopii, călugării şi simplii credincioşi şi rău-credincioşi care s-au confruntat pentru a apăra sau a ataca icoana, ne arată cum Dumnezeu lucrează în istorie. Găsim în relatările despre acele […]

Călătorie prin Vechiul Testament: Episodul 4- Despre Enoh, contemporanul nostru

Merită să ne oprim în călătoria noastră prin Vechiul Testament asupra timpurilor de dinainte de Potopul lui Noe, despre care Biblia ne spune câte ceva. Mai întâi vom face cunoştinţă cu unul din cei doi oameni care, potrivit Bibliei, nu au cunoscut încă moartea, continuând să trăiască până vor juca un rol istoric la săvârşitul lumii . Astăzi vom cunoaşte doar pe unul dintre ei: pe Enoh. Despre acesta cartea Facerii ne spune că era fiul lui Maleleil şi tatăl lui Matusalem (cel de la care a rămas expresia vârstă matusalemică- murind la vârsta de 969 de ani). Dar ne […]

Balcanii Mari sau Balcanii „marilor”?

Naţionalismul sud-est-european ar merita mult mai multă atenţie din partea politologilor, sociologilor, istoricilor dar şi a celor care vor să facă studii de psihologie socială şi ….scriitorilor (de preferinţă umoriştilor). Toate popoarele est-europene au fantezii despre cum vor fi ele când vor fi mari. Naţionaliştii greci vor să refacă Imperiul Bizantin- Marea Grecie. Evident, nu îşi fac probleme de genul: ce o să ne facem cu cele 14 milioane de turci care locuiesc în viitoarea capitală, Constantinopol, mai ales când noi, grecii, suntem de toţi, 11 milioane? Locuitorii unei ţări fără nume (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei-FYROM- acesta este numele […]

Klausul

Ce este un klaus? Un klaus este politicianul român al viitorului, corespondentul românesc al politicianului ueuropean. Îl recunoaşteţi uşor. A fost fabricat să fie funcţionar public, să (nu) te asculte zâmbitor din spatele unui ghişeu, să fie impasibil dar politicos în faţa nevoilor tale reale, să fie obedient şi perfecţionist în obedienţa sa, să fie disciplinat, corect şi fără iniţiative. Klausul nu trebuie să fie inteligent. Ba chiar inteligenţa e periculoasă- duce la, Doamne fereşte!, opinii şi chiar convingeri care pot să nu fie mainstream. E suficient să pară inteligent. Pentru asta trebuie să tacă, să vorbească plat, folosind o […]

Călătorie prin Vechiul Testament- Episodul 3: Sodoma şi Gomora, sau despre cum Dumnezeu bate câteodată cu parul

Această istorie biblică începe cu Patriarhul Avraam primind o vizită neaşteptată. La umbra stejarului Mamvri i se alătură la masă trei Oameni, care se dovedesc a fi Însuşi Dumnezeu cel Unic dar totuşi Treime de Persoane. Această vizită se face cu trei scopuri: primul este acela de a vesti Saarei, soţia lui Avraam naşterea unui fiu- Isaac, şi astfel îndeplinirea făgăduinţei că din Avraam va ieşi un popor mare şi sfânt: poporul lui Israel. Al doilea motiv al vizitei este cel de a anunţa judecarea şi distrugerea cetăţilor Sodoma şi Gomora. Iar al treilea scop, peste veacuri şi milenii, acela […]

Călătorie prin Vechiul Testament- Episodul II: Să îi întâlnim pe Patriarhii biblici

Bună parte din cartea Facerii este dedicată prezentării vieţii celor trei mari Patriarhi biblici- Avraam, Isaac şi Iacov, precum şi a fiilor acestuia din urmă (cu paginile de roman ale întâmplărilor prin care a trecut unul dintre aceştia, Iosif). Pentru noi, creştinii dresaţi de o morală care e mai mult kantian-puritană decât creştină, dezobişnuiţi cu răceala şi tensiunile istoriei, prea odihniţi de o civilizaţie atotsuficientă şi de prea multă bunăstare, întâlnirea cu aceste personaje este cel puţin şocantă. Desigur, unii dintre noi nu vor mima şocul- sunt prea politicoşi cu textul biblic ca să se întrebe cum de e posibil […]

Călătorie prin Vechiul Testament – Episodul I: Bereshit bara….

Bereshit bara Elohim et hashamayim ve’et ha’arets. (La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul) Aşa începe Biblia, odată cu Cerul şi cu pământul. Fără să fie o lucrare cu pretenţii ştiinţifice, fără să pretindă că oferă o analiză ştiinţifică asupra Cerului şi pământului, fără să piardă din vedere scopul său- acela de a vorbi despre relaţia lui Dumnezeu cu omul şi despre om ca punct central al creaţiei lui Dumnezeu, autorul cărţii Facerii (după o tradiţie venerabilă, însuşi Moise) ne oferă relatarea începuturilor pământului şi vieţii pe pământ, aşa cum au fost ele. Primele două capitole ale Bibliei ne […]