Lună: august 2016

Un gând despre naţonalismul românesc. Şi despre conservatorism, care e cu totul altceva

Naţionalismul ca familie ideologică nu a fost niciodată popular în România. Legionarismul nu a reuşit, la probabil singurele alegeri libere ce s-au desfăşurat în Regatul României, cele din 1937, decât un amărât 15,57 de procente- deşi erau toate stelele aliniate pentru o victorie legionară (Europa fascizată, eşecul democaţiilor, armistiţiu electoral cu partidele mainstream, etc.) Împreună cu Partidul Naţional Creştin, fasciştii lui Octavian Goga şi A.C Cuza, naţionaliştii români nu atingeau 25 de procente. După 1989, naţionalismul românesc a devenit o realitate şi mai complexă: cea mai mare masă a electoratului său e reprezentată de naţional-ceauşişti, moştenitorii ideologici ai viziunii încropite […]

Despre înmormântări

Când legionarii- deci expresia politică supremă a naţionalisului românesc- au ajuns, pentru 5 luni la putere, Statul român, după cum remarcau mulţi observatori, a devenit un soi de companie de pompe funebre: cu nenumărate deshumări şi reînhumări ale „martirilor legionari” şi toate ceremoniile aferente acestor servicii funerare. Se pare că legionarii au intuit destul de bine un specific naţional: plăcerea morbidă de a participa la înmormântări. Noi, românii, avem un foarte dezvoltat cult al morţilor. Dar un cult care este alcătuit mai ales din ospeţe funerare, ce se succed, pentru fiecare mort în parte, la intervale de timp statornicite de […]

Schimbarea la Faţă

Pe logica rozariului latin, am meditat la 5 aspecte care mi-au atras atenţia din Evangheliile Schimbării la Faţă 1, „Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea…” Cu şase zile, (după Luca, opt) înainte de Schimbarea la Faţă, Hristos spune Apostolilor nişte cuvinte greu de înţeles atunci, dar cu atât mai greu de înţeles acum, la aproape 2000 de ani de la rostirea lor: „Adevărat grăiesc vouă: Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul Omului, venind în împărăţia Sa” (varianta lui Matei), „până ce […]