Învierea fiului văduvei din Nain

Fragmentul citit la Liturghia bizantină de astăzi este despre învierea fiului văduvei din Nain: ”Luca 7,11-16: Şi după aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat […]

Snobismul ca politică de stat

Ieri remarcam bustul lui Alexander Dubcek, liderul comuniștilor cehoslovaci din timpul ”Primăverii de la Praga”. Bustul, așezat lângă biserica Krețulescu, e menit să consemneze un moment din istoria noastră, când România, și nu doar Ceaușescu, au luat o poziție fermă și curajoasă contra invaziei sovietice din Cehoslovacia, marcând un moment important în istoria lagărului socialist. Dacă ne uităm la bustul lui Dubcek, putem identifica foarte ușor personajul. Avem informații vizibile cu privire la el și chiar și un citat relativ edificator din gândirea acestui om politic ce a făcut istorie atât pentru slovaci cât și pentru întreaga Europă. Bustul  a […]

Protestul la români

Doar ce am trecut, pe calea Victoriei, pe lângă nu știu ce manifestație sindicală. Din câte am înțeles manifestația ar fi trebuit să fie una de protest. Am văzut însă masă de oameni veseli, cu zâmbete mari cât fețele lor, îmbrăcați neinspirat în niște veste albastre, având în mână baloane albastre, fluierând de zor din fluiere colorate. Dacă vestele ar fi fost mai viu colorate și baloanele variate, aș fi putut să jur că trec pe lângă o paradă homosexuală, nu pe lângă un miting de protest al unei mișcări sindicale. Mi-am adus aminte că atunci când s-au tăiat salarii […]

Credința și cultura. Reflecție asupra lipsei rugăciunii la început de an universitar

Acum aproximativ 1660 de ani, un împărat roman care disprețuia Creștinismul, Iulian Apostatul, a căutat diverse formule de răsturnare a autorității credinței creștine, deja dominantă în Imperiul Roman. Cea mai puternică armă împotriva Creștinismului, receptată ca atare de către Părinții Bisericii, a fost hotărârea împăratului Iulian de a încerca să împiedice pe creștini să mai studieze filosofiile și științele vremii: îndepărtarea Creștinismului de cultură ar fi dus inevitabil la slăbirea acestuia și poate chiar la dispariția lui. Argumentul lui Iulian Apostatul era acela că din moment ce nu sunt ”păgâni”, nu au nevoie de cultura ”păgână” și deci nu trebuie […]

Un gând despre independența Cataloniei și Europa

Când vine vorba de patriotism, tot timpul și peste tot funcționează dubla măsură. Toate statele lumii și toți politicienii sunt puși în situația complicată de a face slalom discursiv și diplomatic atunci când vine vorba de lupta pentru secesiune, independență sau alipire la o altă țară a unei populații dintr-o regiune istorică. Astfel ajungem la situații amuzante, dacă le privești de pe margine, în care independența Kossovo față de Serbia este un act democratic, firesc și legitim, în timp ce independența Crimeei, urmată de alipirea la Rusia, ar fi un act de agresiune imperialistă a regimului putinist. Situațiile sunt exact […]

Evangheliile zilei: despre milă

Iar se completează frumos Evangheliile din duminica aceasta: atât în Liturghia bizantină cât și în cea latină, suntem ”urecheați” pentru lipsa noastră de iubire. Lc 6,31-36: Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau […]

Despre sodomiți și farisei

Ce par să piardă din vedere unii creștini este faptul că a fi creștin, nici măcar în condiții ideale, nu presupune a fi un soi de înger fără aripi. Creștinul. asemenea ateului sau omului de altă religie, este o ființă căzută, cu patimi și păcate mai mari sau mai mici. Diferența este aceea că un creștin are, sau ar trebui să aibă, conștiința că este o ființă căzută, cu patimi și păcate mai mari sau mici și se străduie să lupte cu acestea. Imaginea unui Creștinism aseptic, unei Biserici impecabile ca o legiune de arhangheli, ca un cor de serafimi […]