Etichetă: Iisus Hristos

Este Iisus Hristos un radical? Nu

De Paştile acesta am văzut o imagine cu Iisus alungând negustorii din Templu, mesajul fiind: „Serbează Paştile cum a vrut Iisus. Bate un bancher”. Tot în perioada aceasta am citit un articol despre Hristos al lui Vasile Ernu. El se poate rezuma într-un singur paragraf: „Nu, Isus Hristos e militant, radical, împotriva cărturarilor şi dregătorilor oricărei forme de Putere, care îşi construieşte noua împărăţie stând la masă cu curvele şi păcătoşii, cu săracii şi bolnavi şi ne învaţă că toţi suntem egali, că trebuie să dăruim şi să ne dăruim împreună şi să nu ne mai supunem orbeşte relaţiei stăpân- […]

Despre, credinţă, prietenia lui Dumnezeu şi despre învierea lui Lazăr

Pomenirea învierii lui Lazăr este unul din momentele cele mai impresionante pentru mine din toată viaţa Mântuitorului. Iisus Hristos merge spre Ierusalim pentru a îşi împlini misiunea: aceea de a asuma păcatele şi nedreptăţile lumii şi de a muri pentru fiecare dintre noi. Însă acest drum de o importanţă cosmică este „deturnat” de un sentiment pe care nu prea îl băgăm în seamă: cel al prieteniei. Aflând că prietenul Său, Lazăr, este grav bolnav, Iisus se duce spre Betania, unde locuia acesta. Efectiv rânduiala cosmică a lucrurilor se supune dragostei de prieteni. Aflând că este mort, Iisus, ne spune Evanghelistul […]

Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi?

Evanghelia ce se citeşte astăzi în ritul roman (bisericile romano-catolice) este cea a vindecării unui demonizat din Capernaum. După Evanghelia lui Marcu, această întâlnire cu demonizatul este la prima predică publică a lui Iisus, în sinagoga din Capernaum. Deci este practic prima ieşire publică a Domnului, prima confruntare a lumii cu învăţătura lui Hristos. Ce strigă demonizatul la Iisus? „Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te ştim cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.” Dacă contemporaneitatea ar avea curaj, asta ar striga către Dumnezeu. Dar e mai puţin sinceră decât acel demonizat. E mult mai laşă- […]